top of page
82E83F77-156F-411A-98FA-8832F5F926E7.jpe


Wat doen we concreet? Nona informeert, adviseert, raadpleegt en activeert zwangeren en jonge ouders over ontwikkelingen op het gebied van geboortezorg en dat al dan niet op verzoek c.q. aangeven van professionele hulpverleners in de geboortezorg.

Daarnaast geeft Nona over die ontwikkelingen gevraagd en ongevraagd advies aan zorgverleners en andere partijen in de regionale zwangerschaps- en geboortezorg. Nona zorgt ervoor dat kennis wordt gegenereerd, verzameld en gedeeld om professionals te ondersteunen in de dagelijkse uitvoering van de zwangeschaps- en geboortezorg, dit alles natuurlijk ten gunste van zwangeren en jonge ouders. Nona organiseert regelmatig bijeenkomsten rondom een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld over postpartum depressie en over vaccinaties. Tijdens die bijeenkomsten brengen we professionals en ouders met elkaar in contact en zorgen we ervoor dat informatie en ervaringen worden uitgewisseld. 

Nieuwsgierig naar ons en naar hoe je betrokken kunt raken? Bekijk onze website en neem vandaag nog contact met ons op.

Wat doet Nona: Over
bottom of page